Home | Route | Doen ! | Nieuws | Jouw pagina ! | Dirkjan | Reportages 2 | Reportages 1 | Waar ? | De Nieuwburg vroeger ? | De Nieuwburg nú ! | Verborgen stad | Floris V | Uit de Pers | Melis Stoke | Grote Pier | Bewoners | Kunst ! | Echte ridder ? | Rankensteijn | Nog meer weten ? | Vakkenpagina | Lesbrief | Creatief | Links | Colofon

De Nieuwburg vroeger ?

Er zijn geen betrouwbare tekeningen bewaard gebleven. Maar door opgravingen en vergelijking met andere kastelen heeft men wel een idee, hoe De Nieuwburg er uit kan hebben gezien. Dat zie je hieronder met enkele afbeeldingen.

Misschien zag het er zo uit:

Bron: http://home.planet.nl/~dijkh287/kastelen/nieuwb/nieb14.htm (met toestemming)

Of zo:

Je ziet, dat het kasteel uit twee delen bestaat. Er is een dubbele gracht en er zijn bruggen. De voorhof was bedoeld voor de soldaten en de paarden. In het  "woongedeelte" van het kasteel zie je een toegangspoort, een verdedigingstoren en een woonhuis. Er zullen opslagruimtes zijn geweest en er was vast een gevangenis, de "kerker". De ridder, die er mocht wonen, de castelein, bewaakte met zijn soldaten het omringende land tegen rovers en vijanden. Hij sprak er recht namens de Graaf. Alkmaar was in die tijd nog maar een klein stadje.

Alkmaar en omgeving zagen er in die tijd trouwens ook heel anders uit. In de Langestraat, ter hoogte van de Hema, begon de Voormeer, een uitloper van de Schermer. Via de Schermer, de Beemster en de Purmer, grote meren in die tijd, had Alkmaar een open verbinding naar de Zuiderzee. Alkmaar aan Zee dus ! Op deze kaart, die de situatie aangeeft van ca. 1250, kan je goed zien hoeveel water er om Alkmaar lag.

Bij De Nieuwburg begon een smalle dijk, die tussen de meren door toegang gaf tot West-Friesland. Daar vandaan, uit de omgeving van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, kwamen de oeroude vijanden van de Hollanders, de (West-)Friezen, op Alkmaar af. Alkmaar vormde de toegang tot Holland en De Nieuwburg moest bij oorlog de grens verdedigen. Bij Floris V en Grote Pier lees je hoe hard hier in het verleden is gevochten. Gelukkig is dat al lang voorbij en leven we in vrede met onze West-Friese buren.

Alkmaar, De Nieuwburg en omgeving, ca. 1250

 

Nadat het kasteel in 1517 door Grote Pier was verwoest is het nooit meer opgebouwd. Er is nog een merkwaardige sage bekend over n van de verwoeste torens, de "Phebustoren". (Klik hier voor het verhaal en hier voor een krantenartikel hierover.) Het stadsbestuur verkocht de rune aan bouwers om er de stenen van te gebruiken voor nieuwe bouwwerken. De fundering was nog al stevig en het kostte blijkbaar veel moeite de laatste resten te verwijderen. Tot in de 18e eeuw kon je die resten zien, zoals blijkt uit deze oude prent.

 

In 1970 wilde het stadsbestuur een weg aanleggen door de Oudorper polder, dwars door het terrein van De Nieuwburg. Toen heeft men ter voorbereiding opgravingen laten uitvoeren en vond men oude resten van het kasteel terug. Daardoor weten we weer hoe groot het is geweest en waar het precies lag. Gelukkig is die weg er nooit gekomen en is de Oudorper polder gespaard. Daardoor kregen we De Nieuwburg weer terug. Niet echt, maar in de vorm van wandelpaden. Met je fantasie doe je de rest !