Home | Route | Doen ! | Nieuws | Jouw pagina ! | Dirkjan | Reportages 2 | Reportages 1 | Waar ? | De Nieuwburg vroeger ? | De Nieuwburg nú ! | Verborgen stad | Floris V | Uit de Pers | Melis Stoke | Grote Pier | Bewoners | Kunst ! | Echte ridder ? | Rankensteijn | Nog meer weten ? | Vakkenpagina | Lesbrief | Creatief | Links | Colofon

   Colofon

De website "De Nieuwburg" is ontworpen door L. Spaans, CSG Jan Arentsz, Alkmaar, ter ondersteuning van het brugklasproject van de vestiging Havinghastraat. Maar ook alle andere scholen in het primair en voortgezet onderwijs mogen er gebruik van maken. In 2004 bestond Alkmaar 750 jaar. "De Nieuwburg" was ooit, van de dertiende tot de zestiende eeuw, een machtige dwangburcht aan de noordoostgrens van Alkmaar. Zonder deze en andere vergelijkbare verdedigingswerken bij Alkmaar zou de stad niet op zo'n lange en bloeiende geschiedenis kunnen terugzien. Floris V zag de strategische positie van Alkmaar in en gaf opdracht tot de bouw. Tegenwoordig is er in de Oudorperpolder slechts een plattegrond in de vorm van een wandelpad van over. De brugklasleerlingen van de CSG Jan Arentsz-Havinghastraat hielpen in het jubileumjaar er aan mee, dat deze bijzondere herinnering aan Alkmaars ontstaansgeschiedenis goed verzorgd was. Op de website komen er van tijd tot tijd nieuwe verslagen en reportages van activiteiten bij.