Home | Route | Doen ! | Nieuws | Jouw pagina ! | Dirkjan | Reportages 2 | Reportages 1 | Waar ? | De Nieuwburg vroeger ? | De Nieuwburg nú ! | Verborgen stad | Floris V | Uit de Pers | Melis Stoke | Grote Pier | Bewoners | Kunst ! | Echte ridder ? | Rankensteijn | Nog meer weten ? | Vakkenpagina | Lesbrief | Creatief | Links | Colofon

   Lesbrief

over kasteel de Nieuwburg bij Alkmaar en andere kastelen in Westfriesland

Wil je de Lesbrief afdrukken, klik dan linksboven op Bestand en vervolgens op Afdrukken. De Lesbrief is drie pagina's lang.

(ΰ betekent: klik aan met de muis; je kunt de links σp de website aanklikken, ieder nieuw onderwerp opent met een nieuwe pagina, zodat ook de lesbrief steeds op je scherm blijft)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(Bij een ΰ klik je het woord aan dat erachter staat)

 

ΰ  www.nieuwburg.alkmaarweb.nl

ΰ  Links

ΰ  Dwangburchten

ΰ  Nieuwburg bij Alkmaar/Oudorp

ΰ  Een bezoek aan het "Zeswielengebied” De Middelburg en de Nieuwburg

     (onder de gele streep)

 

     Lees de tekst en maak de onderstaande opdrachten

q       Van wanneer is het linker kaartje?

q       Hoelang is dat geleden?

Vergelijk het linker kaartje met het rechter kaartje

q       Wat is er bijgekomen?

q                   Wat is er verdwenen?

(lees verder onder de kaartjes)

q       Welke dijk liet Floris V aanleggen?

q       Waarom?

q       Welke kastelen liet Graaf Floris daarom bij Alkmaar bouwen?

q       Waarom?

q       Wat wilden die Westfriezen eigenlijk?

q       Wat is er nu nog over van die kastelen?

q                   Hoe groot was de hoofdburcht van kasteel De Nieuwburg? 

 

    Bekijk het grondplan van het kasteel (de groene tekening)

    q       Hoe ziet het kasteel er nu uit?  

 
    Hoe zag De Nieuwburg er eigenlijk uit, bekijk het kasteel

ΰ  Reconstructietekening van De Nieuwburg

q                   Is de hoofdburcht voor of achter?

ΰ Vorige

 

    Hoe ziet een kasteel eruit, waarvan een deel is gerestaureerd.

ΰ Kasteel Radboud (onderaan) 

q       Waar staat kasteel Radboud?

q       In welke eeuw is het kasteel gebouwd?

q                   Wie liet het kasteel bouwen?

q                   Waarom is het kasteel gebouwd?

q                   Waarom heet kasteel Radboud een “waterburcht”?

 

ΰ  Vorige

ΰ  Klik hier voor meer historische informatie over De Nieuwburg en de   

Middelburg

 

 

 

 

Maak kennis met Floris V

ΰ  Floris V

     Lees de eerste vier stukjes

q       Wanneer is Graaf Floris geboren?

q       Hoe lang is dat geleden?

q                   Hoe oud was  Floris toen hij ging regeren als Graaf van Holland? 

 

    Kijk naar de tekening van Graaf Floris

q       Waaraan zie je dat het een echte ridder is?

Zijn bijnaam was "Der Keerlen God".

q       Wat betekent dat?

q       Wat is er met zijn vader gebeurd?

q       Hoe oud was Floris toen?

q       Met wie trouwde Graaf Floris?

q                   Hoe oud was hij toen?

q                   Wat had Floris zich op jonge leeftijd al voorgenomen?

 

ΰ  X (rechts boven X aanklikken)

     Weer terug bij De Middelburg en De Nieuwburg

     Lees het eerste stukje

 

q       Aan welke kant van Alkmaar namen Graaf Floris en zijn leger een strategische positie in?

 

    Lees het stukje tussen de tweede blauwe lijnen

 

q                   Waarom liet Graaf Floris de kastelen bouwen?

ΰ  Wijdenes

q  Hoeveel kastelen liet Floris V bouwen in Westfriesland?

ΰ Vorige

     Lees het stukje tussen de derde blauwe lijnen

 

q       Hoeveel kastelen werden bij Alkmaar gebouwd?

q       Hoe ver lagen ze uit elkaar?

q       Waarom?

q                   Een kasteel wordt ook wel een dwangburcht genoemd. Waarom?

 

X (rechtsboven X aanklikken)

X (rechtsboven X aanklikken)

ΰ De Nieuwburg vroeger; boven in het menu

    (bekijk de kaart van Westfriesland onderaan)

q                    Leg de volgende zin uit: De Westfriezen waren omsingeld.

 

    De vierkantjes op de kaart zijn kastelen van Floris V.

q                   In welke plaatsen rond Westfriesland zie je kastelen (in Schagen stond ook een kasteel)?

 

Een bijzonder verhaal uit de 13e eeuw gaat over de burgemeester van Vrone. Vanuit Vrone (nu Sint Pancras),  een plaats ten noorden van Alkmaar en verwoest in 1297, vielen opstandige Westfriezen Alkmaar aan.

Onder de kaart kun je dat verhaal, “de Phebustoren”,  lezen.

ΰ “hier”

 

 

Lesbrief, eerste versie:

 

ΰ  http://nieuwburg.alkmaarweb.nl

 

q       Wat zie en lees je op de site:……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………...    

…………………………………………………………………………………………...

ΰ  Links (rechtsboven)

ΰ  Dwangburchten (2e site)

ΰ  Nieuwburg (5e site)

ΰ  Een bezoek aan het gebied de "Zeswielen in Oudorp" (Oudorper polder) (9e site)

     Lees de tekst en maak de onderstaande opdrachten

 

q       Van wanneer is het linker kaartje? ……………………………………………………...

q       Hoelang is dat geleden?…………………………………………………………………

Vergelijk het linker kaartje met het rechter kaartje:

q       Wat is er bijgekomen? ………………………………………………………………….

q       Wat is er verdwenen? …………………………………………………………………...

q       Welke dijk liet Floris V aanleggen? …………………………………………………….

q       Waarom? ………………………………………………………………………………..

q       Welke kastelen liet Graaf Floris bouwen? ……………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

q       Waarom? ………………………………………………………………………………..      

q       Wat wilden die Westfriezen dan? ………………………………………………………

q       Wat is er nu nog over van die kastelen?…………………………………………………

q       Hoe groot was de hoofdburcht van kasteel De Nieuwburg?…………………………….

 

Bekijk het grondplan van het kasteel (de groene tekening)

 

q       Hoe ziet het kasteel er nu uit?…………………………………………………………...

 

Hoe zag De Nieuwburg er eigenlijk uit, bekijk het kasteel

ΰ  Reconstructietekening van De Nieuwburg

 

q       Is de hoofdburcht voor of achter? ………………………………………………………

 

ΰ  Vorige

ΰ  Voor meer historische informatie over De Nieuwburg

 

ΰ  Floris V

     Lees de eerste drie stukjes

 

q       Wanneer is Graaf Floris geboren? ………………………………………………………

q       Hoe lang is dat volgend jaar geleden? …………………………………………………..

q       Hoe oud was  Floris toen hij ging regeren als Graaf van Holland? …………………….

 

Kijk naar de tekening van Graaf Floris

 

q       Waaraan zie je dat het een echte ridder is? ……………………………………………..

Zijn bijnaam was "Der Keerlen God".

q       Wat betekent dat? ……………………………………………………………………….

q       Wat is er met zijn vader gebeurd? ………………………………………………………

q       Hoe oud was Floris toen? ……………………………………………………………….

q       Met wie trouwde Graaf Floris? …………………………………………………………

q       Hoe oud was hij toen? …………………………………………………………………..

 

ΰ  X (rechts boven X aanklikken)

Weer terug bij De Middelburg en De Nieuwburg

 
Lees het eerste stukje

 

q       Aan welke kant van Alkmaar namen Graaf Floris en zijn leger een strategische positie in?………………………………………………………………………………………..

 

Lees het stukje tussen de tweede blauwe lijnen

 

q       Wat was het doel van de kastelen die Graaf Floris liet bouwen? …………………………………………………………………………………………...

 

Lees het stukje tussen de derde blauwe lijnen

 

q       Hoeveel kastelen werden bij Alkmaar gebouwd? ………………………………………

q       Hoe ver lagen ze uit elkaar? …………………………………………………………….

q       Waarom? ………………………………………………………………………………..

q       Een kasteel wordt ook wel een dwangburcht genoemd. Waarom?……………………..

………………………………………….

 

ΰ  Muiderslot.nl

 

Maak een rondleiding door de onderdelen van het kasteel aan te klikken (rechts op de pagina)

 

Dit was ook een kasteel van Graaf Floris. Lijkt het Muiderslot op de tekening van kasteel De Nieuwburg? ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Schrijf nu een verhaal over Graaf Floris en zijn kasteel in Alkmaar en verzamel plaatjes van kastelen en ridders.