Home | Route | Doen ! | Nieuws | Jouw pagina ! | Dirkjan | Reportages 2 | Reportages 1 | Waar ? | De Nieuwburg vroeger ? | De Nieuwburg nú ! | Verborgen stad | Floris V | Uit de Pers | Melis Stoke | Grote Pier | Bewoners | Kunst ! | Echte ridder ? | Rankensteijn | Nog meer weten ? | Vakkenpagina | Lesbrief | Creatief | Links | Colofon

  Kunst !

Willem Cornelis van de Wal maakt kunst met metaal: beelden èn schilderijen ! In maart 2004 exposeerde hij in de Centrale Bibliotheek (Gasthuisstraat 2, 1811 KC in Alkmaar). Hij liet zich inspireren door onze website. Hij werkt momenteel aan een beeld van Floris V, dat hij bij de Nieuwburg wil plaatsen. Bij de tentoonstelling in de bibliotheek verzorgde onze docent Loek Staal een begeleidende tekst. De bibliotheek gaf zelf een persbericht uit.

Hieronder zie je (1) enkele foto's van de expositie in de Centrale Bibliotheek, een (2) beschrijving van de kunstenaar Willem Cornelis van der Wal, (3) de tekst van docent Loek Staal, (4) het persbericht van de Centrale Bibliotheek en (5) een artikel uit "Alkmaar op zondag" van 11 april 2004.

Willem Cornelis van der Wal

Willem Cornelis van der Wal

 

Geboren in 1941 te Zwanenburg. Na zijn opleiding in de metaal, heeft hij zich gespecialiseerd in de restauratie van antieke automobielen. In zijn vrije tijd fietste Willem veel o.a. Parijs-Brest-Parijs in 1966. In 1987 ontwierp hij een ultra aërodynamisch fietsstuur en een speciale hogesnelheidsfiets. Als restaurateur ontdekte hij de mogelijkheden van tin en andere materialen voor de kunst. Hij verwerkt in zijn kunstwerken diversen metalen, vaak in combinaties welke "technisch" niet samen zouden kunnen smelten. De metalen die hij verwerkt zijn, tin, koper, nikkel en edelmetalen. Een hoogtepunt was zijn nominatie voor culinair plaza in 2002 met de Eifeltoren en zijn culinaire mobiel. Ook zijn thema "De Duivel" is bekend van de Tour de France, welke geëxposeerd is geweest in diverse winkels te Alkmaar. Hij exposeerde ook in de Grote Kerk voor het Showciety Fundraising Gala, in het Kaasmuseum, bij Oilily-kleding en bij Victoria Schoonmaakbedrijf te Alkmaar, in Heiloo bij de Hema en in Bergen. In het kader van ‘Alkmaar 750 jaar’ exposeert Willem in de Centrale Bibliotheek te Alkmaar met zijn nieuwe en al langer bestaande kunstwerken. 

Ridder

Willem Cornelis van de Wal. Nieuwburg

Kasteel de Nieuwburg in de Oudorperhout

                De restanten van een machtig kasteel

 

In de prachtige Oudorperhout, tussen Alkmaar en Oudorp, is één van de verdwenen kastelen, de Nieuwburg, in het historisch zo waardevolle landschap “zichtbaar” gemaakt. Dit kasteel uit de 13e eeuw had voor Alkmaar een bijzonder strategische ligging. Dat Alkmaar 750 jaar bestaat is voor een belangrijk deel te danken aan de graven van Holland, die in dit gebied kastelen lieten bouwen.

 

Alkmaar ligt in het meest noordelijke deel van Holland, op de grens met West-Friesland. Al vanaf de 10e eeuw hebben de Westfriezen in dit gebied gezorgd voor roerige tijden. Menig veldtocht was nodig om de opstandige Westfriezen onder de duim te houden en Alkmaar te beschermen tegen de niet aflatende aanvallen.

 

Tijdens één van de veldtochten werd de “Roomskoning” en graaf van Holland Willem II bij Hoogwoud vermoord. Zijn zoon Floris V nam zich voor deze gruwelijke moord te wreken. Om zeker te zijn van een overwinning liet Floris V omstreeks 1282 ten noorden van Alkmaar twee dwangburchten bouwen langs het aangelegde dijkje naar Oudorp, de huidige Munnikenweg. De Nieuwburg en de Middelburg beheersten zo de weg vanuit Alkmaar naar het opstandige West-Friesland.

Bitter Nieuwburg

Ruïne Nieuwburg 1726

Kasteel de Nieuwburg werd gebouwd aan het Vroonermeer op de stevige zandgrond van de Vroonergeest. Het machtige kasteel bestond uit twee delen: een voorburcht en een hoofdburcht, omgeven door een dubbele gracht. De hoofdburcht was omgeven door dikke muren op een grondplan van  24 x 25 meter. Het kasteel had een toren, het woonverblijf, aan de oostzijde en een vierkante poorttoren aan de westzijde. De hoofdburcht was verbonden met de voorburcht door een ophaalbrug. De voorburcht had een afmeting van 40 x 42 meter en diende als verblijf voor de soldaten en paarden. De castelein, de ridder die er woonde, bewaakte met soldaten de omgeving.

 

Kasteel de Nieuwburg is in 1517 verwoest door de Friezen onder leiding van Grote Pier; daarna is het niet meer opgebouwd. De stenen van de ruïne zijn gebruikt voor bouwwerken in Alkmaar en ongetwijfeld ook voor de muur van de stad ter verdediging tegen de Friezen en natuurlijk de Spanjaarden in1573. Tot in de 18e eeuw waren de resten van het kasteel nog zichtbaar.

 

In 1972 zijn de funderingen van de Nieuwburg blootgelegd. In 1999 is door middel van bestrating in de vorm van de muren het ooit zo machtige kasteel zichtbaar gemaakt in de Oudorperhout. Een bezoek waard.

 

Wilt u alles weten van kasteel de Nieuwburg en Floris V ga dan naar http://nieuwburg.alkmaarweb.nl/homepage/show/view.php?id=164751 Dit is de homepage van de leerlingen van de brugklas van de CSG Jan Arentsz te Alkmaar. Zij hebben de Nieuwburg geadopteerd als cadeau aan de stad Alkmaar, die dit jaar 750 jaar bestaat.

Persbericht van de Centrale Bibliotheek, 31 maart 2004

 

 

De "restanten" van kasteel de Nieuwburg

op de homepage van de brugklasleerlingen van de CSG Jan Arentsz.

 

In de prachtige Oudorperhout, tussen Alkmaar en Oudorp, stond één van de verdwenen kastelen, de Nieuwburg. Deze machtige burcht is "zichtbaar" gemaakt op de homepage van de brugklasleerlingen van de CSG Jan Arentsz aan de Havinghastraat. De leerlingen hebben de Nieuwburg geadopteerd, als cadeau aan de stad Alkmaar, die dit jaar 750 jaar bestaat.   

 

Graaf Floris V bouwde deze dwangburcht in 1282 om Alkmaar te beschermen tegen de niet aflatende aanvallen door de Westfriezen. Door zijn strategische ligging iets ten noorden van de Munnikenweg, bij de Vroonergeest, heeft de Nieuwburg een grote rol gespeeld in het voortbestaan van de stad Alkmaar. In 1517 is het kasteel alsnog verwoest door Grote Pier. 

 

In 1972 zijn de funderingen blootgelegd en in 1999 is door middel van bestrating de vorm van het ooit zo machtige kasteel weergegeven. Een bezoek aan dit rijksmonument is zeker de moeite waard.

 

Om zich in te leven in die onzekere en roerige tijden, pakweg 750 jaar geleden,  zijn de leerlingen van de CSG Jan Arentsz met de Nieuwburg aan de slag gegaan. De leerlingen hebben een begin gemaakt met het schoonmaken van de "muren", ze hebben de lengte en de dikte van de muren en de torens gemeten en in kaart gebracht. Met die gegevens en de reconstructietekening van stadsarcheoloog Peter Bitter is tijdens de lessen techniek een maquette gebouwd. Deze maquette is te bewonderen in de Centrale Bibliotheek samen met schilderijen van Wim van der Wal, die zich heeft laten inspireren door het kasteel.

 

Wilt zich ook zo'n 750 jaar terug in de tijd laten meeslepen, bezoek dan onze website http://nieuwburg.alkmaarweb.nl.

 

U komt dan alles te weten van kasteel De Nieuwburg, graaf Floris V en de activiteiten van de leerlingen.

Alkmaar op zondag 11-04-2004